Ιατρικά άρθρα

ΒΙΝΤΕΟΝΥΣΤΑΓΜΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΙΝΤΕΟΝΥΣΤΑΓΜΟΓΡΑΦΙΑ

Η μελέτη του συστήματος της ισορροπίας στους ασθενείς με ίλιγγο και διαταραχές ισορροπίας  γίνεται μέσω της παρατήρησης της κίνησης των οφθαλμών. Για να αξιολογήσουμε τη λειτουργικότητα του αιθουσαίου συστήματος, εξετάζουμε τον νυσταγμό. Με τον όρο νυσταγμό εννοούμε μια  ρυθμική κίνηση των οφθαλμών, η οποία αποτελείται από μια αργή κίνηση αιθουσαίας προέλευσης και μια γρήγορη που επαναφέρει τον οφθαλμό στο σημείο εκκίνησης. Η πιο σύγχρονη και πλήρης μέθοδος παρακολούθησης, αξιολόγησης και καταγραφής του νυσταγμού, είναι η βιντεονυσταγμογραφία (VNG).
Η μέθοδος αυτή ήρθε για να αντικαταστήσει την ηλεκτροοφθαλμογραφία, καθώς επιτρέπει μια πιο ολοκληρωμένη και εύκολη καταγραφή του νυσταγμού. Η VNG είναι μία μέθοδος οφθαλμογραφίας που επιτρέπει την καταγραφή των κινήσεων των ματιών, αναλύοντας σε βίντεο την εικόνα της ίριδας, υπό υπεριώδες φως. Έτσι μας επιτρέπει να καταγράψουμε τον νυσταγμό με τη βοήθεια κάμερας η οποία εφαρμόζεται σε μία μάσκα.

Βαλσαμίδης Χ. Κωνσταντίνος
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος Παίδων και ενηλίκων
εξειδικευμένος στον ίλιγγο στη Λυών της Γαλλίας
Αριστοτέλους 6 (Δίπλα στο Ι.Κ.Α.)
ΤΚ 621 22 Σέρρες
Τηλ. : 2321051052 – 6948682767