Ηλεκτρονυσταγμογράφημα

Το Ηλεκτρονυσταγμογράφημα είναι μία σύγχρονη εξέταση για τη διερεύνηση του ιλίγγου και των διαταραχών της ισορροπίας. Μέσω Η/Υ καταγράφεται η απάντηση του αιθουσαίου συστήματος του λαβυρίνθου σε ειδικά ερεθίσματα. Με τον τρόπο αυτό, ελέγχεται η λειτουργία του συστήματος της ισορροπίας.
Επίσης το ιατρείο μας εξοπλίστηκε με την σύγχρονη συσκευή VIBRADOR (δονητής πρόκλησης νυσταγμού VVIB 3F)