Παιχνιδοακουομετρία

   Η Παιχνιδοακουομετρία είναι μία σύντομη, ασφαλής και ανώδυνη μέθοδος εκτίμησης της ακοής του παιδιού. Το παιδί ακούει μέσω ακουστικών κάποιες λέξεις και δείχνει τις αντίστοιχες εικόνες πάνω σε έναν πολύχρωμο πίνακα. 

Εξεταστήριο

Παιχνιδοακουομετρία