Παρεχόμενες Υπηρεσίες – Έλεγχοι

 • Πλήρης ακουολογικός έλεγχος ενηλίκων και παιδιών
 • Τονική ακουομετρία ( ακουόγραμμα)
 • Παιχνιδοακουομετρία
 • Τυμπανομετρία
 • Προσδιορισμός ακουστικών αντανακλαστικών
 • Έλεγχος λειτουργίας ευσταχιανής σάλπιγγας
 • Βρεφικές ωτοακουστικές εκπομπές
 • Εξέταση ώτων με μικροσκόπιο (ωτομικροσκόπηση)
 • Ενδοσκόπηση ώτων με άκαμπτο ενδοσκόπιο
 • Καθαρισμός/ πλύση ώτων
 • Νευροωτολογικός έλεγχος
 • Ηλεκτρονυσταγμογράφημα
 • Εξετάσεις ιλίγγου και διαταραχών ισορροπίας (δοκιμασίες λαβυρίνθου)
 • Θεραπεία ιλίγγου θέσεως ( χειρισμοί αντιμετώπισης ιλίγγου)
 • Θεραπεία αιφνίδιας απώλειας ακοής
 • Ενδοσκοπικός έλεγχος με την χρήση άκαμπτων και εύκαμπτων ενδοσκοπίων ρινικής κοιλότητας, παραρινίων κόλπων, ρινοφάρυγγα, φάρυγγα, λάρυγγα
 • Μελέτη διαταραχών φώνησης
 • Διερεύνηση διαταραχών του ύπνου και υπνικής άπνοιας
 • Αλλεργικά δερματικά τεστ (δερματικές δοκιμασίες νυγμού)
 •  Η ειδικότητα του ωτορινολαρυγγολόγου περιλαμβάνει χειρουργικές επεμβάσεις στην περιοχή της κεφαλής και του τραχήλου, με τοπική αναισθησία (καυτηριασμός ρινικών κογχών και άλλες) ή με γενική αναισθησία (αμυγδαλεκτομή,αδενοτομή-κρεατάκια,μικρολαρυγγοσκόπηση,πλαστική ρινικού διαφράγματος,αφαίρεση ρινικών πολύποδων,τυμπανοπλαστική και άλλες)