Τυμπανομετρία

Ελέγχει την κινητικότητα της τυμπανικής μεμβράνης και την λειτουργία του μέσου ωτός.
Η τυμπανομετρία μπορεί να προσφέρει γρήγορα και ουσιαστικά αποτελέσματα για τον ασθενή, στον έλεγχο παθήσεων του αυτιού, όπως τον προσδιορισμό της παρουσίας ή όχι υγρού πίσω από το τύμπανο, την διάτρηση ή όχι του τυμπάνου, την ομαλή λειτουργία της ευσταχιανής σάλπιγγας,τον έλεγχο της ωτοσκλήρυνσης αλλά και της πιθανής παρουσίας όγκων στο μέσο ους.

Πρόκειται για μια απλή αλλά αρκετά εξειδικευμένη εξέταση που γίνεται με τον ασθενή καθιστό και την είσοδο μικρού ειδικού βύσματος στον έξω ακουστικό πόρο.
Ανώδυνα με το να δίνει έναν ήχο στον ασθενή, και με το αίσθημα μόνο μιας ελαφράς πίεσης μπορούμε έτσι να ελέγξουμε την κινητικότητα του τυμπάνου και την παρουσία ή όχι παθολογίας στο μέσο ους.

Με παρόμοιο τρόπο γίνεται και η λήψη των ακουστικών ανατανακλαστικών πολύτιμων για την εξέταση της ωτοσκλήρυνσης και άλλων παθήσεων.

Βαλσαμίδης Χ. Κωνσταντίνος
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος Παίδων και ενηλίκων
εξειδικευμένος στον ίλιγγο στη Λυών της Γαλλίας
Αριστοτέλους 6  (Δίπλα στο Ι.Κ.Α.)
ΤΚ 621 22  Σέρρες
Τηλ. : 2321051052 – 6948682767