ΩΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Στο πλαίσιο της νευρο-αισθητηριακής εκτίμησης του νεογνού, η εξέταση των ωτοακουστικών εκπομπών (ΟΑΕ) πρέπει να γίνεται σε όλα τα νεογνά, και ιδιαιτέρως σε αυτά με μεγαλύτερο ακουολογικό ρίσκο.

Continue reading

ΒΙΝΤΕΟΝΥΣΤΑΓΜΟΓΡΑΦΙΑ

Η μελέτη του συστήματος της ισορροπίας στους ασθενείς με ίλιγγο και διαταραχές ισορροπίας γίνεται μέσω της παρατήρησης της κίνησης των οφθαλμών. Για να αξιολογήσουμε τη λειτουργικότητα του αιθουσαίου…

Continue reading